.

Антонюк Я. М.

Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006. – 334 c.

ISBN 978-617-574-029-3

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Комерційна діяльність в умовах ринкової економіки
Тема 2. Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності
Тема 3. Формування господарських зв’язків суб’єктів на оптовому ринку
Тема 4. Організація господарських зв’язків з комерційними посередниками
Тема 5. Закупівлі товарів на основі товарообмінних операцій
Тема 6. Закупівлі товарів на ярмарках та виставках
Тема 7. Закупівлі товарів на біржах
Тема 8. Закупівлі товарів на аукціонах
Тема 9. Формування господарських зв’язків з іноземними партнерами
Тема 10. Організація і проведення комерційних переговорів
Тема 11. Сучасні формати в роздрібній торгівлі
Тема 12. Організація функціонування супермаркету