.

Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Станасюк Н. С., Матюшко Ю. П., Чубай В. М., Оліховський В. Я., Бойчук Т. М., Хом’як Т. Р., Воськало В. І.

Навчальний посібник. За ред. Р. Л. Хом’яка, Н. С. Станасюк. – Львів: Магнолія 2006 – 315 c.

ISBN 978-966-2025-94-1

Навчальний посібник є збірником навчальних та нормативних матеріалів щодо практичного здійснення ревізії на підприємствах і в установах з метою визначення достовірності бухгалтерських даних, виявлення внутрішньогосподарських невикористаних резервів, економії бюджетних коштів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА РЕВІЗІЇ
ТЕМА 1. Теоретичні основи економічного контролю в Україні
ТЕМА 2. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи
ТЕМА 3. Організація ревізійного процесу
ЧАСТИНА ІI. РЕВІЗІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТЕМА 4. Ревізія грошових коштів у касі
ТЕМА 5. Ревізія операцій на рахунках в банку та інших грошових коштів
ТЕМА 6. Ревізія операцій із основними засобами та нематеріальними активами
ТЕМА 7. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями
ТЕМА 8. Ревізія витрат та собівартості
ТЕМА 9. Ревізія розрахункових і кредитних операцій
ТЕМА 10. Ревізія розрахунків з оплати праці
ТЕМА 11. Ревізія результатів фінансово-господарської діяльності
ТЕМА 12. Ревізія ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємства