.

І. Г. Скоморович

Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ПП «Магнолія 2006» – 482 с.

ISBN 978-617-574-001-9

Розглянуто теоретичні та практичні засади здійснення банківських операцій в Україні, а також особливості та закономірності проведення окремих видів операцій. Визначено роль банків у розвитку вітчизняної економіки, механізми здійснення основних видів банківських операцій та надання послуг за сучасних умов ведення бізнесу. Висвітлено порядок організації та технологію ведення банківської діяльності в Україні.
Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, фінансистів, бізнесменів, працівників банківських установ, усіх, хто цікавиться особливостями здійснення банківських операцій в Україні.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Створення та організація діяльності банків
Тема 2. Операції з формування банківських ресурсів
Тема 3. Розрахунково-касові операції банків
Тема 4. Кредитні операції банків
Тема 5. Операції банків з цінними паперами
Тема 6. Операції банків з векселями
Тема 7. Операції банків з іноземною валютою
Тема 8. Нетрадиційні банківські операції та послуги