.

Хоронжий А. Г.

Курс лекцій: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006. – 290 с.

ISBN 978-617-574-012-5

Навчальний посібник присвячений теоретичним положенням і практичному керівництву системою соціального управління. На основі теоретичного аналізу і експериментальних результаті висвітлені закономірності і принципи соціального управління, система, організаційна структура процес управління, а також методи управління, управлінська праця, стиль і якість керівництва.
Навчальний посібник розрахований на студентів соціологів та менеджменту для соціальної сфери. Він також буде корисним для студентів економічних спеціальностей і для тих, хто цікавиться соціальним управлінням.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для вищих навчальних закладів

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. Об’єкти соціального управління
РОЗДІЛ 2. Суб’єкти соціального управління
РОЗДІЛ 3. Закони, закономірності, принципи соціального управління
РОЗДІЛ 4. Соціальне управління як система
РОЗДІЛ 5. Організаційні структури системи соціального управління
РОЗДІЛ 6. Самоврядування в регіоні
РОЗДІЛ 7. Управлінські відносини
РОЗДІЛ 8. Методи соціального управління
РОЗДІЛ 9. Процес соціального управління
РОЗДІЛ 10. Функції соціального управління
РОЗДІЛ 11. Технологія соціального управління
РОЗДІЛ 12. Інформаційне забезпечення процесу соціального управління
РОЗДІЛ 13. Управлінські ситуації
РОЗДІЛ 14. Прийняття управлінських рішень
РОЗДІЛ 15. Технічні засоби процесів управління
РОЗДІЛ 16. Документування
РОЗДІЛ 17. Управлінська праця
РОЗДІЛ 18. Кадрова політика у системі управління
РОЗДІЛ 19. Економічна ефективність заходів вдосконалення управління